Ελιά και ελαιόλαδο σημαίνουν Ευρώπη!

Πάνω από 750 εκατομμύρια ελαιόδεντρα καλλιεργούνται σε όλο τον κόσμο και το 95% από αυτά στην Μεσογειακή λεκάνη και ειδικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.