ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ

Η ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ  δρα ως Δίκτυο των Ελληνικών Κονσερβοποιείων Φρούτων, με κύρια δραστηριότητα την προβολή και προώθηση της ελληνικής βιομηχανίας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Συγκεντρώνει στους κόλπους της, τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων και χυμών οι οποίοι έχουν ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά με επίκεντρο την κομπόστα ροδάκινο και κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 500 εκ ευρώ.

Με έδρα την Νάουσα Ημαθίας στην Κεντρική Μακεδονία, τα μέλη της ΔΕΛΚΟΦ Α.Ε. δουλεύουν καθημερινά για την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τους προς όφελος των χιλιάδων καλλιεργητών – παραγωγών φρούτων στην Ελλάδα.

Η ΔΕΛΚΟΦ Α.Ε. έχει υλοποιήσει και υλοποιεί σειρά δράσεων προώθησης και ενημέρωσης, ερευνητικά προγράμματα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με κύριο στόχο πάντα τον ίδιο: τα επεξεργασμένα προϊόντα να διατηρούν την ίδια φρεσκάδα και την αξία με τα φρέσκα.