TƏRƏVƏZ VƏ MEYVƏLƏRİN KONSERVLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ SƏNAYE PATRONATI, ELƏCƏ DƏ QARIŞIQ KONSERVLƏŞDİRMƏ ÜZRƏ PATRONAT. ROMCONSERV (ROMKONSERV)

Meyvə və tərəvəzlərin emalı üzrə sənayedə fəaliyyət göstərən bütün şirkətləri birləşdirən yeganə peşəkar Rumıniya təşkilatıdır.

ROMCONSERV-in əsas məqsədi üzvləri tərəfindən istehsal edilən məhsulun rəqabət qabiliyyətini və istehsal fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq, eləcə də ənənəvi məhsulların irəlilədilməsi və yeni məhsulların buraxılmasıdır.

ROMCONSERV – istehsal gücünün yaxşılaşdırılması, ikinci dərəcəli fəaliyyətin müasirləşdirilməsi və istehsal texnologiyalarının Aİ-nin standartlarına uyğun olaraq yenilənməsi üçün strategiyalar işləyib hazırlayır, bu isə keyfiyyətli və təhlükəsiz qida məhsullarının istehsalına imkan yaradır.

Öz hərəkətləri və Avropa səviyyəsində partnyorluğu ilə ROMCONSERV sənayenin beynəlmiləlləşməsinə və xaricdə önəmli bazarların açılmasına gətirib çıxarmışdır.